Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Institute of Art of the Polish Academy of Sciences), Warsaw

ul. Dluga 26/28
PL–00 950 Warszawa

phone +48 22 50 48 218
fax +48 22 50 48 269
   
www.ispan.pl
ispan@ispan.pl

Director: Prof. Dr. Dorota Piramidowicz